martes, 30 de septiembre de 2008

La Electrónica

Es el conjunt de coneixements tècnics com teòrics o pràctics que tenen com a objectiu ,la aplicació de la tecnologia electrònica per a la relació de problemes pràctics